Hotellutbildning i Umeå

Umeå får till hösten en ny gymnasieutbildning med inriktning på hotell. Utbildningen ska ge kunskap om hotell, turism och service.
Det är Östra gymnasiet som ansökt om att få starta hotellprogrammet, och nämnden för gymnasie- och vuxenutbildning har sagt ja till detta, under förutsättning att kostnaderna tas inom skolans befintliga ram. I Skellefteå finns redan en liknande utbildning.