Tonårsaborterna ökar i länet

Under en följd av år har det varit en jämförelsevis låg andel av tonåringar i Västerbottens län som valt att göra abort. Men förra året var det något som hände, för då ökade tonårsaborterna ordentligt.
För västerbottenskvinnor i allmänhet har abortfrekvensen under årtionden legat ganska stilla. Omkring 15 av 1000 kvinnor som är mellan 15 och 44 år gör abort. För tonåringarna har det varit större skillnader genom åren. Under -90-talet var vårt län ett av de med lägst frekvens tonårsaborter, med omkring 13, 14, 15 av 1000 tonåringar som genomgått en abort under året. Men förra året ökade tonårsaborterna, då var det 24 ungdomar. Så många tonårsaborter har vi inte haft förut i länet.