Ungdomsmottagningen om tonårsaborter

Tonårsaborterna har ökat dramatiskt i länet. Av tusen tonårsflickor var det förra året tjugofyra flickor som gick igenom en abort, för några år sedan var det tretton flickor. Det finns ett samband mellan att unga flickor blir gravida också mår dåligt, kanske är det nu fler flickor som mår dåligt, funderar Li Wikander på ungdomsmottagningen i Umeå.
En annan orsak som brukar nämnas när man talar om tonårsaborter är priset på preventivmedel. Men många av de riktigt unga tonåringarna som blir gravida har inte hunnit börja med p-piller, säger Li Wikander. För ungdomsmottagningen är det nu viktigt att fånga upp de gravida flickorna. Om de till exempel kommer för att få så kallade dagen-efter-piller måste flickornas erbjudas återbesök för att få p-piller.