Dialog minskar konflikter

Mer kontakt mellan markägare och samer ska minska risken för konflikter. I veckan bjöd Vilhelmina södra- och norra samebyar in allmänheten till ett möte på Folkets hus i Vilhelmina.
Vilhelmina samebyar har bestämt sig för att hålla möten i alla de kommuner som berörs av renskötseln. Marita Stinnerbom från Vilhelmina Norra sameby, en av initiativtagarna, tror att man på så sätt kan öka förståelsen för rennäringen och varför renhjordar rör sig mellan kommunerna. Att det inte finns några större konflikter mellan markägare och samerna just i vilhelminaområdet beror kanske på, förutom geografin, att man i projekt försöker öka kontakten mellan de olika näringarna. Gunnar Andersson som är ansvarig för medlemsfrågor på Norra Skogsägarna är även han nöjd med relationen mellan samer och markägare i området.