Botniabanan

Besked om Botniabanan i april

I slutet av april kommer EU-kommissionens besked om Botniabanans dragning förbi Umeås delta. Det säger Paul McAlevey, rådgivare till EU- kommisionären Margot Wallström, till P4 Västerbotten

Det är regeringen som vill att EU yttrar sig över banverkets och sitt eget förslag om en östlig dragning förbi Umeå delta. Om det blir ja från EU väntas regeringen kunna fatta ett snabbt beslut, men om det blir ett nej kan botniabanan till Umeå försenas flera år eftersom Banverket inte har några färdiga alternativ. Eftersom dragningen förbi Umeås delta är kontroversiell då den passerar ett natura 2000-område med stora naturvärden valde regeringen att låta EU-kommisionen att ge ett omdöme om Banverkets förslag till sträckning. Det gjordes för ett år sedan och arbetet har dragit ut på tiden bland annat för att kommisionen begärt in kompletterande material. Nu har miljödepartementet ett förslag som nu behandlas av kollegorna inom transport- ekonomi- och regional planering, berättar Paul McAlevey. Något besked om åt vilket håll det lutar vill Paul McAlevey inte ge.