Anpassa älgjakten efter björntillgång!

Under sina första fyra veckor i livet lever älgkalvarna farligt.
Var fjärde kalv tas av björnen. Efter de där fyra veckorna klarar sig kalvarna betydligt bättre. Det här skriver tidningen Svensk Jakt. Därför måste älgavskjutningen framöver utgå ifrån hur många björnar det finns inom området, skriver jägartidningen.