Arbete för tolerantare Norrland prisas

RFSL Nord har fått pris för sitt arbete att skapa ett tolerantare och ”Ett bättre HBT-Norrland”. Det handlar om det informationsarbete som pågår i skolorna.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL håller kongress i Stockholm och priset delades ut där.

– RFSL Nord har på ett tydligt sätt visat på att allt är möjligt. Det arbete som avdelningen har drivit kommer att påverka uppväxtvillkoren för många hbt-personer i Nord, säger Sören Juvas, förbundsordförande för RFSL.

Arbetet inleddes för två år sedan och går ut på förebygga hatbrott och kränkande behandling av HBT-personer genom att informera i skolor.