Bättre cancervård i Norrland

Onkologiska kliniken i Umeå är Norrlands centrum för behandling av tumörsjukdomar och cancerforskning. Klinikens ursprungliga namn, Jubileums-kliniken (JK) firar i år 50-årsjubileum. Om två år flyttar all cancervård till helt nya lokaler.

Cancervården flyttar till byggnad 27 och verksamhetschef Göran Edbom ser fram emot att ge svårt cancersjuka patienter en bättre vård:
--De patienter som idag ligger på fyrsalar och tvåsalar och annat och kanske med överbeläggningar och liknande, det är dom som kommer att få en bättre miljö i framtiden. Patienter idag är mer sjuka när dom är inneliggande, så det behövs mer avancerad vård kring patienterna och det passar bättre i den typen av miljö med enkelsalar, det säger Göran Edbom till P4 Västerbotten.

Vid onkologiska kliniken på Norrlands universitetsjukhus i Umeå behandlas de flesta cancersjukdomar och patienterna kommer från hela norra Sverige. Om två år, när byggnad 27 står klar kommer svårt cancersjuka patienter att vårdas i enkelrum istället för flerbäddsrum och all cancervård är då samlad på ett och samma ställe. 66 vårdplatser på tre avdelningar finns det i dag men om två år ska det istället finnas 60 vårdrum.
--En patient, en toalett, ett tvättställ, vilket gör det möjligt att vårda patienten på rummet och man behöver inte fara runt med patienten på olika ställen utan man går till patienten. Det här ökar naturligvis möjligheten att bedriva en god vård i en god miljö, men det minskar också riskerna för infektioner och annat som idag är mer och mer ett bekymmer.

Men att vårda en patient på rummet vad är det då för behandling som man kan ge i rummet?
--Det är framförallt avancerad onkologisk behandling i form av cytostatika, smärt palliativa åtgärder och liknande. Det gör det också möjligt att vårda patienten tillsammans med anhöriga i större utsträckning än idag. Anhöriga kan vara närvarande. Det vet vi att det ger en trygghet för patienten. Att ha någon form av hem miljö trots att man är på sjukhus det säger Göran Edbom.

Reporter Inga Korsbäck