Stort intresse för guld

Intresset för guld ökar i takt med stigande världsmarknadspriser.

I Sverige är guldprospekteringen rekordhög och här i Västerbotten finns landets två enda renodlade guldgruvor i drift. Det är Björkdalsgruvan utanför Skellefteå och Svartlidengruvan mellan Lycksele och Storuman.

Stigande oljepris, sjunkande dollarkurs och rädsla för inflation är några faktorer som fått guldpriset att stiga.