Vårfloden

Varning för höga vattenflöden i Öreälven

SMHI varnar för mycket höga vattenflöden längs Öreälven, och har utfärdat en varning klass 2.

I övriga delar av länet ger årets snösmältning än så länge ett relativt normalt vattenflöde för årstiden.

SMHI: s varningar har tre nivåer där en varning klass 3 kan orsaka stor fara för allmänheten, och klass 1 kan innebära viss riks för störningar.

En varning klass 2, som den efter Öreälven, kan innebära större översvämningsproblem och beräknas återkomma ungefär vart 10 :e år.

Enligt SMHI så väntas det höga vattenflödet i Öreälven att kulminera under de närmaste dagarna.