Hjälp med studielånet ska locka präster

För att få människor att söka arbete i inlandet blir det nu allt vanligare att man erbjuder nyanställda hjälp med att återbetala delar av sina studielån. Nu lockar kyrkan med studielånshjälp.
I Norsjö kommun införde man det här systemet vid nyår och till idag har man sex stycken nyanställda som lockats av erbjudandet. Skattemässigt är den här typen av ersättning att betrakta som vilken förmån av anställning som helst, och är därmed alltså skattepliktig för den anställde. Inom svenska kyrkan råder stor brist på bland annat präster i inlandet och nu har Luleå stift beslutat sig att från och med nästa år införa systemet med återbetalningshjälp av studielån till personer som vill arbeta inom svenska kyrkan i inlandet.