Bidrag trots att lägenheterna blir färre

Balticgruppens planer på att bygga studentbostäder i Umeå kom ett steg närmare idag. Företaget får behålla bidraget trots att det vill bygga färre lägenheter.
Balticgruppen har beviljats 17 miljoner kronor från Boverket för att bygga 586 studentlägenheter, men företaget vill bygga färre lägenheter för samma bidragssumma. Det har nu länsstyrelsen sagt ja till. Ett positivt besked i rätt riktning säger Balticgruppens vd Krister Olsson till P4 Västerbotten om beskedet. Planerna är att bygga 432 lägenheter, men något beslut om bygget ska bli av är ännu inte taget. Det som återstår innan beslut kan tas är bland annat förhandlingar med landstinget om hyran av marken där husen ska placeras.