Färre anställda i Umeå Sjukvård

Umeå sjukvård måste hålla nere personalkostnaderna och en minskning av antalet anställda är därför nödvändig.
Efter två månader har Umeå sjukvård redan ett underskott på 9 miljoner, det säger sjukvårdsdirektören Mats Lindqvist till P4 Västerbotten. Ingen kommer däremot att sägas upp men varje vakans måste i fortsättningen prövas. Förra året var Umeå sjukvårds underskott 70 miljoner och Mats Lindqvist konstaterar att utifrån de ekonomiska medel man har, så gör sjukvården för mycket idag.