Inlandet

Protest till regeringen mot bränslekrav

Inlandskommunerna protesterar gemensamt mot regeringens krav på förnyelsebara bränslen på mackarna.

Tiokommungruppen i Västerbottens läns inland protesterar i en gemensam skrivelse till näringsdepartementet mot ett regeringsbeslut som i förlängningen kan leda till att många bensinstationer läggs ner i inlandet.

Det gäller beslutet att alla bensinmackar måste kunna tillhandahålla förnyelsebara drivmedel.

Tiokommungruppen anser att det kan innebära att att många bensinmackar måste läggas ned. Det kommer att slå hårt mot både de boende och den växande turismen skriver Tiokommungruppen i Västerbottens inland i skrivelsen till departementet.