Skellefteå

Vill inte ha fler friskolor

Om Sunnanå Välbefinnande AB får starta en friskola på grundskolenivå i Skellefteå så får det stora konsekvenser för den kommunala skolan. Det anser barn- och grundskolenämndens arbetsutskott i Skellefteå.

Sunnanå väbefinnande AB vill starta en förskoleklass och en fristående grundskola från och med läsåret 2009/2010. Barn- och grundskolenämndens arbetsutskott (i Skellefteå) anser bland annat att det krympande elevunderlaget gör att Skolverket bör avstyrka ansökan.

Skolverket har tidigare godkänt Norrskenets ansökan om att starta fristående grundskola, men Skellefteå kommun har överklagat beslutet till Länsrätten.