Bottenviken

Kampanj ska rädda havsöringen

Genom en massiv kampanj ska länsstyrelsen i Norrbotten försöka rädda den utrotningshotade havsöringsstammen i Bottenviken.

Bland annat ska allmänheten informeras om fiskereglerna som skärptes 2006, men kunskapen om dem har inte fått tillräckligt genomslag, enligt länsstyrelsen.

Den regelskärpning som infördes för två år sedan var att nätfiske förbjöds på grundare vatten än tre meter under vissa perioder.

”Självklart borde vi ha genomfört informationskampanjen i samband med att de nya reglerna infördes.”, säger Dan Blomkvist, länsfiskekonsulent enligt ett pressmeddelande.