Diskriminering

Skelleftebo anmäler vaktbolag

En man med romsk härkomst anmäler ett säkerhetsföretag i Skellefteå till diskrimineringsombudsmannen för diskriminering.

Mannen skriver i anmälan att han och hans familj blivit förföljd och bevakad av en väktare på ett varuhus i Skellefteå, och att samma sak hänt tidigare.

Han tycker att vaktens uppträdande har varit kränkande och han vill med sin anmälan få stopp på den här typen av behandling som beror på diskriminering av romer.

Varuhuset och vaktbolaget har ombetts av diskrimineringsombudsmannen att yttra sig.