Västerbotten bäst IGEN

Västerbotten är liksom under 2001 även år 2002 bäst på pappaledighet i hela landet - det visar ny statistik från TCO. Länet är till och med bättre än tidigare och har höjt sitt så kallade pappaindex - från 29 till 33.
Och allra bäst i länet är pappor från Robertsfors och Vindeln medan männen i Bjurholm är sämst. TCOs pappaindex är en sammanvägning av pappornas andel av samtliga uttagna föräldradagar. Uppsala ligger tvåa och Jämtland trea. Rapporten visar att papporna i Sverige för fjärde året i rad ökar sina uttag av föräldraledighet.