Vindkraftpengar till länet

Energimyndigheten har nu beviljat 1½ miljon kronor till byggandet av vindkraftverk i utkanten av Bureå. Stödet motsvarar 10 procent av den totala investeringskostnaden. Det är tre vindkraftverk som ska byggas på Storgrundet.
Tidigare har byggnadsnämnden i Skellefteå sagt ja till byggnadslov, men det var varit påtagliga protester mot byggandet. Många har varit oroliga för det ljud som snurrorna alstrar men länsstyrelsen har bestämt att vindkraftverkens samlade påverkan på närboende inte är större än att eventuella olägenheter får accepteras.