Fler köper hushållsnära tjänster

Nästan dubbelt så många köper hushållsnära tjänster i dag som i slutet av förra året. Andelen är lägre i Norrland än i övriga Sverige.

184 000 hushåll, eller motsvarande fyra procent av svenskarna, köper i dag hushållsnära tjänster.

I Norrland är det mindre än en procent som köper hushållsnära tjänster.