Cancervård

Protonstrålningsklinik för 800 miljoner

Universitetssjukhuset i Umeå och sju universitetssjukhus till har fått klartecken för inköp av utrustning för en gemensam protonterapiklinik för behandling av cancer med mer precist riktad strålning av tumörer. Protonterapikliniken skall ligga i Uppsala.

Ett par tre tusen patienter med viss typer av tumörer kommer att behandlas här om några år.

Bland annnat kan den här kliniken ge bättre och mindre påfrestande behandlingar för inte minst barn, tror professor Björn Zachrisson i Umeå är en av en grupp cancerforskare som arbetat för att kunna skapa kliniken.

Tio års arbete ligger bakom att projektet nu blir verklighet - och som det heter i ett pressmeddelande: Trots en viss oro på finansmarknaden har banken lyckats ro finanisieringen i hamn tillsammans med ett nytt bolag för projektet som berörda landsting bildat - bara det är unikt för sjukvårdsprojekt.

Protonterapikliniken skall ligga i Uppsala, och anledningen är dels att Sverige inte har råd med mer än en anläggning som kostar uppemot 800 miljoner kronor, dels att det blir ungefär mitt i landet. Det finns redan en mindre klinik för protonterapi i Uppsala.

Patienternas läkare och planering av behandling och vård ska vara kvar hos respektive cancerkliniker. Det bara själva strålningen som sker i Uppsala med högre precision och med fler möjliga patienter än tidigare - vilket inte är så bara.