Fler får rätten till a-kassa ifrågasatt

Samtidigt som antalet personer som fick a-kasseersättning totalt sett minskade i fjol, ökade ändå antalet som fick sin ersättning ifrågasatt med 39 procent jämfört med 2006, skriver LO-Tidningen.

Totalt fick nära 13 000 personer ifrågasatt ersättning i fjol.

Mest nitisk i fjol var länsarbetsnämnden i Kalmar, med 55 ifrågasättanden per 1 000 ersättningar. Det kan jämföras med Gotland med nio ifrågasättanden per 1 000 ersättningstagare, visar statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Västerbottens län hamnar nånstans i mitten med 26.

Män ifrågasätts oftare än kvinnor, och yngre oftare än äldre.

Hela 85 procent av alla som ifrågasattes under första halvåret i fjol fick också sin ersättning indragen, sänkt eller något annat straff.