Skellefteå

Fritidsgård hotas av nedläggning

Fritidsgårdarna har svårt att hålla budgeten, och politikerna i fritidsnämnden ska nu ta ställning till ett förslag som bland annat innebär en nedläggning av Skrubben.

Sparförslaget innebär en höjning av medlemsavgifterna, generellt kortare öppettider på gårdarna och en stängning av Skrubben. Delar av resurserna från Skrubben flyttas till E 4:an som ska bli en nöjesgård för ungdomar under 15 på helgerna.

Den senaste 10-årsperioden har budgeten ökat från 18 till 22 miljoner men ökningen har inte räckt till alla kostnadsökningar.

Berith Markstedt på fritidskontoret menar att resurserna som ska gå till verksamheten inte har ökat på 10 år.

Fritidsnämndens ordförande Leif Öberg håller med om att budgeten inte räknats upp, och sparförslaget ska nu diskuteras under fritidsnämndens möte i juni.