Botniabanan tas inte upp i HD

Högsta domstolen kommer inte att ta upp frågan om Botniabanan. Det betyder att HD tycker att det var rätt av tidigare rättsinstanser att hänvisa till regeringens klartecken till projektet tidigare.

Järnvägen får alltså byggas inom Natura 2000-områdena i Umeälvens delta och Degernässlätten.

Det är Degernäs bys samfällighetsförening, Svenska naturskyddsföreningen och Sveriges ornitologiska förening som vänt sig till HD för att överklaga Miljööverdomstolens dom i höstas.

Men den rättsliga hanteringen av Botniabanan är ännu inte slut. Ärendet har anmälts till regeringsrätten men det påverkar inte bygget av Botniabanan på samma sätt.