Tidig vår bra för vägarna

Våren är tidig i år enligt SMHI - den brukar inte komma förrän i april. Vägarna ser ovanligt bra ut i år tack vare den torra hösten, men små snömängder kan innebära dyrare el.
Sånglärkor, bofinkar, tofsvipor och sångsvanar är några av vårfåglarna som observerats i länet där snön smälter för fullt. Nu när tjälen snart släpper kan vägarna bli blöta och svårframkomliga. Det hör till att vägar stängs av. Men i år ser vägarna ovanligt bra ut. Det tack vare den torra hösten och blåsten som gör att vägarna torkar fort, säger Per Mats Öberg på Vägverket. Efter den torra hösten behövs grundvattnet fyllas på. Men vi har lite snö i länet. Den kommer att räcka till grundvattnet, men SMHI tror att vårfloden blir liten. Utan vårflod fylls inte vattenkraftverken på. Det kan innebära att elen blir dyrare igen, säger Gun Blomkvist på Umeå Energi.