Konkursen efter Ammarnäs vilt inte klar än

Konkursen efter Ammarnäs vilt är ännu inte klar. Det är fortfarande osäkert om prioriterade fordringsägare kan få ut några pengar ur konkursboet.

Slutförandet av konkursen efter Ammarnäs vilt drar ut på tiden.

Ett skäl för det är att konkursförvaltaren Anders Bergman på Ackordcentralen försöker få in fordringar för varor som Ammarnäs vilt har sålt men inte fått betalt för.

Det är inte lätt enligt konkursförvaltaren, eftersom många företag som köpt varor hänvisar till att det funnits inblandat nötkött. Man har alltså inte i alla fall fått den vara man skulle betala för.

Däremot har personalens lönefordringar säkrats genom utbetalningar som Länsstyrelsen svarat för genom den statliga lönegarantin. Det betyder i sin tur att Länsstyrelsen har krav på ersättning ur konkursboet.

Om andra ickeprioriterade fordringsägare får nåra pengar ur konkursboet är därmed fortfarande oklart.