Umeå

Öppenvård för kvinnor med missbruksproblem

Det första och enda projektet för kvinnor i med missbruksproblem i Umeå startar i Scharinska villan.

Kvinnor med missbruksproblem behöver egen öppenvård.

Därför startar nu Umeå kommun verksamheten Leva Livet - Umeås enda öppenvårdsbehandling för enbart kvinnor.

Leva Livet är en unik satsning i Umeå, enligt Helena Glavhammar, projektledare.

Det är i väldigt ljusa och hemtrevliga lokaler högst upp i Scharinska villan i Umeå som Umeå kommuns enda kvinnliga öppenvårdsbehandling bedrivs.

Leva Livet är en öppenvård som vänder sig till kvinnor med missbruksproblem som är 20 år och äldre.

Behandlingen fokuserar på kvinnors specifika situation i missbruket och i samhället för övrigt.

Här jobbar tre heltidsanställda kvinnliga behandlingsassistenter med sammanlagt 45 års erfarenhet av arbete inom psykiatri, missbruk, krimininalitet och kvinnobehandling.

- Att det inte har funnits ett kvinnoperspektiv inom missbruksvården har varit en stor brist, säger Helena Glavhammar.