Fri skoterkörning bara på hemmafjäll

För en del är den en arbetsmaskin, för andra ett rent nöje. Det är skotrarna det handlar om, men nu är det för många skotrar i fjällen. I ett nytt förslag skulle bara fri skotertrafik vara tillåten för ortsbor på hemmafjäll.
Storumans kommun ska i ett skoterprojekt få ordning på skotertrafiken i fjällen. Betalleder, att man får betala för att köra skoter, har redan startat i år på frivillig basis. Ett förslag från samerna är att ingen ska få köra skoter fritt på fjället efter den 15 april men det vänder sig en del markägare emot. En del anser att om de inte får köra fritt på fjället så ska de inte upplåta mark till skoterleder i dalgångarna. Stig Anderback, markägare i Umnäs och med i skotertrafikgruppen, för fram idén att dela in fjällen i zoner för ortsborna. Då skulle hemmafjället vara det enda området där man får köra skoter fritt. - Det känner man, man vet förhållandena och vet hur man ska bete sig om man träffar på renar, säger Stig Anderback, markägare från Umnäs. Den fria körningen skulle inte gälla turister, utan bara den som är bofast väster om odlingsgränsen.