Sorsele inför medborgarförslag till fullmäktige

Snart kommer Sorseleborna att kunna lämna förslag till kommunfullmäktige.
Om fullmäktigemötet i april ställer sig bakom reglerna för hur det ska gå till som kommunstyrelsens arbetsutskott tog igår kommer Sorseleborna redan i juni komma med förslag Det säger kommunchefen Bo wallin till P4 Västerbotten. Alla privatpersoner oavsett ålder kan då lämna in förslag som kommer att behandlas på samma sätt som en motion från fullmäktigeledamöter idag.