Deltidsbefälen i Vindeln ska nu kunna rycka ut snabbare

Deltidsbefälen i Vindeln ska nu kunna ha brandbilen hemma eller på jobbet, för att snabbare rycka ut vid olyckor och bränder.

Det är Umeå brandförsvar som startar ett projekt för att befälet ska kunna inleda arbetet innan resten av styrkan kommer.
- Ju tidigare vi kommer ut desto större nytta, säger projektledaren Magnus Lundqvist.

Tanken är att befälet ska komma till olycksplatsen i ett tidigt skede. Befälen kan släcka en mindre brand direkt med hjälp av insatsbilens handbrandsläckare. Eller förbereda arbetet inför att resten av styrkan kommer till platsen.

Projektet startar i början av juni efter en utbildningstid.