Skellefteå

Final efter åtta års träforskningsprojekt

Sedan år 2000 har träforskningsprogrammet SkeWood funnits på Luleå Tekniska Universitet i Skellefteå.

Efter åtta år hölls idag det sista seminariet.

Forskningsprojektet har bland annat lett till 14 doktorander som nått långt i sin forskning och som nu fått en utbildning som förhoppningsvis leder till ny framgångsrik forskning inom näringslivet bland annat, hoppas i varje fall Anders Grönlund är professor i Träteknik och programledare för SkeWood.

Det är Luleå Tekniska Universitet, Stiftelsen Träenheten i Skellefteå, och den statliga myndigheten VINNOVA, som stått bakom forskningsprogrammet på Universitetet i Skellefteå.

Syftet och målet med programmet har varit att bli världsledande inom forskning och utveckling av trä. Å för att nå dit har sammanlagt 60 Miljoner satsats av industrin och VINNOVA.

Om målet nåtts eller inte ska en utvärderingsgrupp nu ta ställning till innan programmet helt avslutas den 30 juni.