Nordmaling kan inte stoppa reservat

Nordmalings kommuns försök att stoppa naturreservat i kommunen har misslyckats. Länsstyrelsen beslutade 2006 att utöka reservatet Långrumpskogen och kommunen överklagande, men regeringen har beslutat att avslå överklagan.

Socialdemokratiska oppositionsrådet Ulla - Maj Andersson i Nordmaling är besviken på regeringen:
- Mycket sorgligt, säger Ulla - Maj Andersson som anser att det är skogsbruk och skogsindustri som skapar jobb, inte naturreservat.

I skriftväxlingen med regeringen har kommunen påpekat att 5,5 procent av kommunens yta är naturreservat. Men det är som att jämföra äpplen och päron tycker Länsstyrelsen som till regeringen påpekat att en stor av reservatytan utgörs av havet runt Kuggören och att den produktiva skogsmarken som är reservat i Normaling i praktiken bara är knappt en procent.

Miljöminister Andreas Carlgren håller inte med kommunen om att ökningen av naturreservatet Långrumpskogen skulle påverka näringslivet i Nordmaling.