Arbetslösheten har minskat till hälften

Arbetslösheten i länet har minskat med 46% under de senaste 27 månaderna, meddelar Arbetsfömedlingen. Också långtidsarbetslösheten minskar. Men rikssiffrorna ser mörkare ut.

Arbetslösheten fortsätter minska för 27:e månaden i rak följd.

Det meddelar Arbetsförmedlingen i sin rapport för april månad.

Samtidigt som arbetslösheten fortsätter att minska i länet antyder antalet varsel i hela landet på ett trendbrott på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsläget har försämrats, bedömer Lenar Liljebäck, stabschef på Arbetsförmedlingen centralt.

I Västerbottens län är arbetslöshet just nu 2,5 procent av befolkningen i åldersintervallet 16-64 år.

Sen februari 2006 fram till april i år har arbetslösheten med nästan hälften eller med 46 procent.

Dessutom minskar också långtidsarbetslösheten med hela 30 procent och arbetslösheten för funktionshindrade med 34 procent enligt arbetsförmedlingen.