Skellefteå

Tre miljoner till projekt för biologiska restprodukter

Forskningsprojektet Biorest vid Luleå tekniska högskola i Skellefteå får tre miljoner kronor i stipendium till projektledaren.

Projektet utvecklar nya förstärkningsmaterial, för exempelvis plast, ur biologiska rester som uppstår vid etanol- och pelletstillverkning. Det är Sparbanksstiftelsen Norrland som betalar stipendiet.

Professor Kristiina Oksman Niska leder projektet.