Djurplågeri i Skellefteå tingsrätt

I dag tar Skellefteå tingsrätt upp två mål som handlar om djurplågeri.

En man misstänks ha vanvårdat en besättning med 27 nötkreatur.

Vid en inspektion upptäcktes att djuren var kraftigt avmagrade, gödselförorenade och angripna av sjukdomen ringorm.

En annan man misstänks för djurplågeri för att han inte avhornat två kvigor. Deras horn hade ”växt runt och tillbaka ca 2 cm i huden och den underliggande vävnaden i deras huvuden”.