Vilhelmina

Inget beslut om svartbyggd bastu

Vilhelmina kommun har ännu inte beslutat om den nybyggda relaxavdelningen på Kittelfjäll hotell ska få vara kvar eller inte. Relaxavdelningen har byggts utan bygglov, och till största delen på kommunal parkmark.

Lars Eliasson, folkpartistisk ordförande i byggnadsnämnden, säger till P4 Västerbotten att man kommer att göra en besikningsresa till hotellet den 10:e och 11:e juni, för att sedan fatta ett beslut.

Relaxavdelningen uppfördes på kommunens mark utan tillstånd, och när hotellägaren i efterhand sökte bygglov fick han avslag.