Lycksele

Nybyggen planeras för industri och bostäder

Lycksele industrihusbolag och Lyckselebostäder ber om ytterligare ekonomisk hjälp av kommunen. Båda kommunägda bolagen vill bygga nytt, bland annat boende för äldre.

För industrihusbolaget handlar det om en borgen för lån på 40 miljoner kronor för att bygga nytt. Dessutom behöver Lycksele bostäder bygga nytt, för äldreboende, och behöver låna 70 miljoner.

I går diskuterades saken i kommunstyrelsens arbetsutskott. Men något beslut togs inte. Det ska avgöras av kommunfullmäktige ifall kommunen ska gå i borgen, säger kommunalrådet Lilly Bäcklund.