Länsstyrelsen går vidare med miljöåtal

Länsstyrelsen i Västerbottens län anmälde, vad de trodde var, ett solklart miljöbrott. Men miljöåklagaren lade ner utredningen. Nu går länsstyrelsen vidare till miljööveråklagaren.

Företaget Umlax producerade förra året 96 ton fisk utöver dom 150 ton som företaget hade tillstånd till. Som ett resultat av det överskreds fosforutsläppet med 40 procent. Det nedlagda miljöåtalet gällde också fiskodlingar tillhörade Överumans fisk.

Umlax medgav överproduktionen och länsstyrelsen skickade in en åtalsanmälan. Den avslog miljöåklagaren, Mikael Nilsson. Han motiverade det med att gärningen var ringa, och därför inte brottslig.

Sara Selegran, funktionschef på länsstyrelsen, är förvånad och menar att detta kan skicka signalen till andra: Att de också kan begå miljöbrott utan påföljd.

Miljöåklagare Mikael Nilsson har inte gått att nå för en kommentar.