Socialnämnden i Vindeln sparar - trots budgettillskott

Socialnämnden i Vindeln föreslås få 5,1 miljoner extra att röra sig med nästa år, 2009. Trots tillskottet så ligger lagda besparingar kvar, säger socialchefen Ulf Norberg. Bland annat ska bemanning minskas med drygt tre helårarbeten.

Socialnämndens budget under 2009 kommer att vara 105,4 miljoner kronor.
– Den utökade budgetramen gör det möjligt att lägga en mer realistisk budget som är möjlig att hålla. Pengarna behövs bland annat till löneökningar och att stärka bemanningen på en del äldreboenden, säger Ulf Norberg.

De besparingar som är beslutade och som ska genomföras inom socialtjänsten är att ta bort 2 årsarbetare på äldreboendet Älvbacken och minska bemanningen på två gruppboenden med 0,5 årsarbetare och att ta bort en tjänst på 0,75 inom ledning och administration.

Fullmäktige beslutar i juni
Att ta bort åtta platser på en avdelning på äldreboendet Solhaga ser inte Ulf Norberg som en besparing. Det kommer att innebära att man kan förtäta och få in mer personal på andra enheter som haft lägre bemanning tidigare enligt Ulf Norberg. Facket Kommunal är emot besparingarna.

– Den 20 maj beslutar kommunstyrelsen om det extra tillskottet, säger kommunstyrelsens ordförande Ewa-May Karlsson, centerpartist. I juni tar fullmäktige det slutgiltiga beslutet.