Kommunen föreslås öka borgen till industrihus

Kommunala bolaget Lycksele Industrihus vill att kommunen går i borgen för drygt 3 miljoner kronor. Det skulle krävas för att Verket för näringslivsutveckling, Nutek ska ge stöd till lokaler.
Verket för näringslivsutveckling, Nutek, har nämligen lovat ett regionalt utvecklingsbidrag för nybyggda industrilokaler på Furuvik. Men för att bidraget skall betalas ut krävs att kommunen garanterar alla åtaganden som industrihusbolaget har gentemot Nutek och Länsstyrelsen. Trots att Lycksele industrihus redan har utnyttjat kommunens generella borgen som fastställts till totalt 43 miljoner kronor, så föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunen ändå åtar sig att borga för även de dryga 3 miljoner kronor som industrihusbolaget begärt.