Större risk för kvinnor att drabbas av bestående men vid påkörning bakifrån

Kvinnor löper tre gånger större risk än män att drabbas av en invalidiserande skada vid påkörning bakifrån. Det visar en avhandling som försvaras vid Umeå universitet den 23 maj.

Skillnaden beror på att män och kvinnor sitter olika i en bil. Det säger forskaren Bertil Jonsson, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap i Umeå.

Nackskador hos bilister efter påkörning bakifrån är ett stort problem för de drabbade och kostar dessutom försäkringsbolag och samhälle stora belopp. Varje år anmäler över 30.000 personer till försäkringsbolagen att dom drabbats av nackbesvär efter att ha krockat. 1500 av dessa drabbas av någon form av invaliditet. Detta fastslogs 2005 av whiplashkommissionen som leddes av Ingvar Carlsson.

Enligt Anders Lie, fordonssäkerhetsexpert på Vägverket, är det väl känt att kvinnorna drabbas mer än män av bestående men vid påkörning, men orsakerna är inte lika klara.

Bertil Jonssons avhandling visar också att man löper dubbler risk att drabbas av invaliditet om man sitter på förarplatsen jämfört med passagerarplatsen fram.