Dietistbrist i länets kommuner

Det finns få dietister som är anställda för att arbeta med att förebygga och behandla övervikt bland barn och ungdomar i länets kommuner.

Ansvaret för att bekämpa barn och ungdomars övervikt läggs på skolsköterskorna.
- Jag önskar att jag hade en närmare kontakt med en dietist att bolla de här frågorna med, säger Solbritt Björk Lundberg, som är skolsköterska i Norsjö kommun.

Enligt en undersökning Dietisternas riksförbund, som är en yrkesförening för dietister, finns inga särskilda dietister i skolhälsovården i Västerbottens kommuner som jobbar mot barns och ungdomars övervikt.
- Det innebär att det inte finns tillräcklig kompetens i kommunerna för att bekämpa fetma bland barn och ungdomar, säger Anna Ottosson, vice ordförande i förbundet.

Förbundet betonar att skolsköterskorna gör en viktig insats, men att bristen på dietister i skolhälsovården leder till att det inte finns tillräcklig kompetens i kommunerna för att förebygga och behandla övervikt bland barn och ungdomar.
- Skolsköterskor ska göra insatser på så många olika områden och de har sin kompetens men inte spetskompetensen. Där behöver man komplettera med dietister som kan hjälpa till och ta hand om det här stora problemet som finns bland Sverige idag bland barn, säger Anna Ottosson.

I dag har en femtedel av alla barn och ungdomar i Sverige problem med övervikt och fetma. Vid Västerbottens läns landsting finns hälsoutvecklare som jobbar med de här frågorna. Eva Eurenius är en av dem.
- De träffar ju alla barn, så de har möjlighet att se barnen och jag tror att de har kompetens nog att se barnen som är i riskzonen. Däremot har de inte tid och resurser nog, säger hon.