Vetenskap

Amerikansk manet hittad i Kvarken

En främmande djurart har hittats i Kvarken. Det är den Amerikanska kammaneten som hittats av finska forskare i en djuphåla mellan Holmöarna och Finland. Amerikanska kammaneten har fått rykte av sig att försämra fisket. Men massförökning av maneten beror nog snarare på överfiske, enligt den senaste forskningen.

- Det är ett vackert djur, säger Joakim Hjelm, laboratoriechef på havsfiskelaboratoriet i Lysekil.
Maneten är genomskinlig och filtrerar vatten så att partiklar fastnar i flimmerhåren. Den skimrar i alla regnbågens färger när flimmerhåren rör sig. Till formen liknar maneten en amerikansk fotboll men lika stor som en fotboll blir den aldrig. Högst en decimeter och de mindre exemplaren är bara några millimeter.

- Maneten lär inte komma in till stränderna i Bottenhavet eftersom vattnet inte är tillräckligt salt där. Det är inte troligt att den kommer nära stranden som den gjort på Västkusten, säger Joakim Hjelm. Den vill helst ha en salthalt över 3 procent och tropiskt eller subtropiskt klimat, så egentligen är Kvarken och Bottenviken för kalla för den Amerikanska kammaneten och den klarar sig bara tack vare sin tålighet.

I Svarta havet spred sig den Amerikanska kammaneten explotionsartat på 90 - talet och fick skulden för att fisket efter sardeller slogs ut. Men Joakim Hjelm är skeptisk till att ge maneten skulden om fisket kollapsar.
- Det var nog snarare tvärt om, säger Joakim Hjelm. Nya data visar att det var det hårda fisketrycket som gav maneten plats att massförökas i Svarta havet.

Men den äter plankton, fiskägg och även yngel, så visst kan den Amerikanska kammaneten konkurrera med fisk om födan.
- Det är högintressant eftersom den kan påverka Svenskt fiske, säger Joakim Hjelm. Därför kommer havsforskarna att öka provtagningarna och följa spridningen.