Kastrering av renar ska utföras med bedövning

Regeringen vill förbjuda att kastrering av hanrenar görs utan bedövning. Samtidigt vill regeringen att det ska utredas hur lekmän ska kunna utföra bedövningen och kastreringen.

Det är Jordbruksverket som idag (torsdag) får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en lagändring och vilka krav som ska ställas på bland annat utbildning.

Enligt jordbruksminister Eskil Erlandsson är uppdraget ett steg för ett bättre djurskydd.