Sverige

Viktiga meddelande för fler krislägen

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, kommer att kunna användas av fler aktörer än polis och räddningstjänst. I radio och tv varnas för giftig brandrök eller läckande gastuber, men i framtiden också för exempelvis smittrisker. Räddningsverket har på Regeringens uppdrag utrett frågan.