Luleå stift

JÄMO nöjd med norrkyrkorna

Jämställdhetsombudsmannen än nu nöjd med Umeå stadsförsamlings jämställdhetsarbete.

Jämo har fått in de kompletteringar man krävt i kyrkans jämställdhetsplan.

Det är en positiv syn hos ledningen både hos Umeå stadsförsamling och Lule stift när Jämo haft kontakt med dem, säger Olle Brynja, utredare på Jämo.

Jämställdhetsombudsmannen än nu nöjd med Umeå stadsförsamlings jämställdhetsarbete. Jämo har fått in de kompletteringar man krävt i kyrkans jämställdhetsplan.

Olle Brynja säger att församlingen uppfyller lagens krav på Jämställdhetarbete men viljan att bli bättre är det viktigaste.

Kyrkan har länge haft ögonen på sig för att man diskriminerar kvinnor bland sina anställda. Och det handlar inte bara om kvinnoprästmotstånd av teologiska skäl.

I en enkät som Kyrkans tidning gjorde i vinter uppgav hela 86 procent av de kvinnliga prästerna i Luleå stift att man blivit diskriminerad någon gång.

De berättade om allt från öppna demonstrationer som att en manlig kollega vägrat ta nattvard av en kvinna till nästan dråpliga klavertramp som att församlingsmedlemmar inte trott de var prästvigda trots att de sett kvinnan med prästkrage i flera år.

Jämo har särskilt granskat Umeå stadsförsamling och Luleå stiftskansli som enligt Jämo bättrat sig. Men det tar tid, säger JÄMO:s Olle Brynja.