Teleavbrott

Avbrott i stora delar av landet

Telias mobilnät är utslaget i stora delar av landet och norra Sverige. Telia hoppas att felet har hittats och reparerats senast klockan 19.00.