Utländska bärplockare måste ha arbetstillstånd

Personer från länder utanför EU måste även i år ha arbetstillstånd för att kommersiellt kunna plocka bär i Sverige. Förra året introducerades en nyordning för bärplockare från länder utanför EU.

Enligt denna modell kan medlemsföretag i Skogsbärsbranschens Intresseförening rekrytera utländska bärplockarna via utländska bemanningsföretag.

Företagen behöver då inte betala arbetsgivaravgifter i Sverige och plockarna slipper skatt. Däremot måste plockarna ha arbetstillstånd.