Umeå

Långväga mat

Maten till 400 av Umeås pensionärer åker flyg en gång i veckan från Lidköping i Västergötland.

Enligt en undersökning gjord av P 1 programmet kaliber svarar tredje kommun att de fraktar maten mellan 3 och 10 mil och i 13 kommuner fraktas de kylda portionsförpackningarna mer än 30 mil och Umeå är den kommun i landet som transporter maten längst, 90 mil från tillverkning i Källby utanför Lidköping i Västergötland.

De marknadsledande leverantörerna av färdigförpackad portionsmat finns i mellansverige. Men pensionärer med hemtjänst finns från norr till söder.

Det är 229 kommuner som svarat på programmet Kalibers enkät om portionsmaten, 80 procent.

Majoriteten gör maten själv, i skolkök eller andra storkök, och så fraktas den varm varje dag.

Men många köper maten externt och då ökar avstånd mellan kök och köksbord.

Var tredje kommun har svarat att de fraktar maten mellan 3 och 10 mil  och i 13 kommuner fraktas de kylda portionsförpackningarna mer än 30 mil och Umeå är en av dem.