Västerbotten

Militären lämnar Västerbotten

Militären kan komma att lämna länet, och stora delar av Norrland. Enligt ett av förslagen finns ingen militär mellan Kungsängen utanför Stockholm och Boden, Norrbotten. Isåfall flyttas även Försvarets Skyddcentrum från Umeå. Michael Magnesten, chef där, säger att det vore direkt obegåvat.

Skyddcentrum har så tätt samarbete med FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, att de måste ligga intill varandra enligt Michael Magnesten, chef för Försvarets Skyddscentrum i Umeå.

Centerpartistiske riksdagsledamoten Åke Sandström hoppas att det kan som tidigare bli en bred parlamentarisk lösning om försvaret. Och han anser att frågan om mer pengar till försvaret nu måste ställas.